Participatie

De Wijde Blik heeft op basis van gesprekken met direct betrokkenen het participatieplan opgesteld. 


Van maart 2019 tot en met januari 2020 heeft een participatieproces plaatsgevonden voor deze ontwikkeling. Omwonenden en eigenaren van de naastgelegen tuinen zijn hierbij betrokken. 

Het participatietraject voor de Westelijke Randweg 1 liep in eerste instantie tot 29 oktober 2019. Daaropvolgend heeft het college aangegeven dat het sociaal concept nog verdere uitwerking behoeft. Om hieraan tegemoet te komen hebben wij op 14 januari 2020 een bijeenkomst georganiseerd over dit sociale concept. Verslagen 2019


Klankbordgroep 1, 27 mei 2019


Klankbordgroep 2, 12 juni 2019


Klankbordgroep 3, 3 juli 2019


Klankbordgroep 4, 10 juli 2019


Klankbordgroep 5, 4 september 2019


Klankbordgroep 6, 18 september 2019


Slotbijeenkomst 1 oktober 2019


Participatieverslag, 29 oktober 2019

Verslagen 2020


Bijeenkomst Sociaal Concept, 14 januari 2020


Status update, 1 mei 2020
Op 1 mei ontving u van de gemeente Bloemendaal een bewonersbrief over de status van de nieuwbouw op locatie Westelijke Randweg 1. De documenten waarnaar de gemeente in deze brief verwijst, vindt u hier:


Informatiebijeenkomst, 19 augustus 2020