Participatie

De Wijde Blik heeft op basis van gesprekken met direct betrokkenen het participatieplan opgesteld. 

Van maart 2019 tot en met januari 2020 heeft een participatieproces plaatsgevonden voor deze ontwikkeling. Omwonenden en eigenaren van de naastgelegen tuinen zijn hierbij betrokken. Alle gespreksverslagen vindt u op deze pagina.

Participatieplan

Mede naar aanleiding van voorgesprekken met diverse betrokkenen is dit participatieplan opgesteld. 

Verslagen

Klankbordgroep 1, 27 mei 2019


Klankbordgroep 2, 12 juni 2019


Klankbordgroep 3, 3 juli 2019


Klankbordgroep 4, 10 juli 2019


Klankbordgroep 5, 4 september 2019


Klankbordgroep 6, 18 september 2019


Slotbijeenkomst 1 oktober 2019


Participatieverslag

Bijeenkomst Sociaal Concept, 14 januari 2020