Participatie 

Westelijke Randweg 1

Deze website is bedoeld als informatiebron voor het participatietraject Westelijke Randweg 1 in Bloemendaal. De site is gemaakt door De Wijde Blik, die ook verantwoordelijk is voor het participatietraject. 

De locatie naast het transformatorgebouw van Liander (aangegeven met de gele ster) aan de Westelijke Randweg 1 in Overveen is aangekocht door ontwikkelaar Wibaut. De ontwikkelaar wil hier een woongebouw realiseren voor jongeren van 18 tot 28 jaar volgens het 1828-concept

Laatste nieuws

18 december 2020 - Volgens planning is het stedenbouwkundig plan besproken in de commissie Grondgebied op 1 december 2020. De raad zou het op 17 december in behandeling nemen, maar heeft besloten het niet op de agenda te plaatsen. Wibaut gaat de komende tijd met de gemeente in gesprek om te achterhalen wat nodig is om een haalbaar plan te maken.

Op de website www.1828.nu/overveen is op een rij gezet waarom de Westelijke Randweg 1 een geschikte locatie is voor een 1828-vestiging.

21 oktober 2020 - Het college van B&W van Bloemendaal heeft besloten om het stedenbouwkundig plan voor Westelijke Randweg 1 vast te stellen en voor te leggen aan de commissie Grondgebied en gemeenteraad. Het college stelt tevens voor om toepassing te geven aan de gemeentelijke coördinatieregeling in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).
Meer informatie (brief gemeente Bloemendaal).

Participatieproces 

Op verzoek van de gemeente Bloemendaal heeft een participatieproces plaatsgevonden voor deze ontwikkeling. Omwonenden en eigenaren van de naastgelegen tuinen zijn bij deze ontwikkeling betrokken. Het participatieplan en alle verslagen van de bijeenkomsten vindt u op de pagina Proces.

Bijeenkomsten

Er hebben met omwonenden en andere belanghebbenden verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden. De presentaties en verslagen vindt u hier.