Participatie 

Westelijke Randweg 1

Deze website is bedoeld als informatiebron voor het participatietraject Westelijke Randweg 1 in Bloemendaal. De site is gemaakt door De Wijde Blik, die ook verantwoordelijk is voor het participatietraject. 

De locatie naast het transformatorgebouw van Liander (aangegeven met de gele ster) aan de Westelijke Randweg 1 in Overveen is aangekocht door ontwikkelaar Wibaut. De ontwikkelaar heeft aangegeven dat zij hier een woongebouw wil realiseren voor jongeren van 18 tot 28 jaar volgens het 1828-concept

Participatieproces 

Op verzoek van de gemeente Bloemendaal heeft van maart 2019 tot en met januari 2020 een participatieproces plaatsgevonden voor deze ontwikkeling. Omwonenden en eigenaren van de naastgelegen tuinen worden bij deze ontwikkeling betrokken. Het participatieplan en alle verslagen van de bijeenkomsten vindt u op de pagina Proces.

Bijeenkomst 19 augustus

De laatste bijeenkomst  voor omwonenden van de Westelijke Randweg 1 vond plaats op 19 augustus. De presentatie en het verslag vindt u hier.